Διαβατήρια
  VISUM
  Στρατολογικά /
Πιστοποιητικά
  Πιστοποιητικά
Μετοικεσίας
  Ληξιαρχείο /
Ιθαγένειες
  Πληρεξούσια /
Διαθήκες
  Γραμματεία /
Πληροφορίες
  Γραφείο Ο.Ε.Υ
  Ανακοινώσεις
  Impressum
     
    Deutsch
Bρίσκεστε εδώ : Aρχική Σελίδα
VISUM  
   
1. EU-Burger und Burger von Drittlandern/Drittstaaten

Unter Berucksichtigung der Bestimmungen, die die Reisedokumente betreffen und fur die nationalen Einreisekontrollen gelten, wird die Einreise in Griechenland fur Urlaubszwecke erlaubt (bis zu 3 Monaten innerhalb eines Halbjahr).
Fur EU-Burger, die in Besitz eines gultigen Personalausweises oder Reisepasses sind, ohne zusatzliches Visum
Fur Burger von Drittlandern/Drittstaaten (d.h. Lander, die nicht der Europaischen Union angehoren), die ihren Wohnsitz in Deutschland haben und einen gultigen Aufenthaltstitel in Deutschland besitzen, das der deutschen Staat ausgestellt hat, und fur die Visumpflicht besteht fur ihre Einreise nach Griechenland, gilt das uneingeschrankte Reisen innerhalb der Schengen-Staaten (auch Griechenland), wenn der Aufenthalt nicht langer als 3 Monate innerhalb eines Halbjahrs dauert.

2 . Nationale Visa Typ D

Nationale Visa, werden von der Griechischen Gesetzgebung geregelt und werden Auslandern erteilt (unabhangig ihrer Staatsangehorigkeit), die in Griechenland einreisen und dort fur einen Zeitraum (langer als 3 Monate innerhalb eines Halbjahrs) bleiben mochten und eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen mochten (z.B. Studenten).

Die fur Ihren Wohnort zustandige   Konsularische Vertretung   steht zu Ihrer Verfugung fur nahere Informationen
Visum - Abteilung für die Einreise nach Griechenland
(Büro 10)
Tel.: +49 89998867-28
Bürozeiten:
Montag - Dienstag - Mittwoch - Freitag: 08:30 - 13:30
Donnerstag: 08:30 - 12:30 & 14:30 - 17:30
Έντυπα - Αιτήσεις σε μορφή PDF:
Antrag auf Erteilung eines Visums
Εαν δεν έχετε εγκατεστημένο το Acrobat Reader Viewer της Adobe κάντε κλικ στο εικονίδιο για να το κατεβάσετε.
   
  Επιστροφή
    Griechisches Generalkonsulat München,
Möhlstrasse 22, 81675 München