Διαβατήρια
  VISUM
  Στρατολογικά /
Πιστοποιητικά
  Πιστοποιητικά
Μετοικεσίας
  Ληξιαρχείο /
Ιθαγένειες
  Πληρεξούσια /
Διαθήκες
  Γραμματεία /
Πληροφορίες
  Γραφείο Ο.Ε.Υ
  Ανακοινώσεις
  Impressum
     
    Deutsch
Bρίσκεστε εδώ : Aρχική Σελίδα
Pαντεβού  
   

Κλείσιμο ραντεβού

Προκειμένου να μειώσουμε το χρόνο αναμονής σας στο Γενικό Προξενείο Μονάχου, αλλά και για διευκόλυνση της τηλεφωνικής επικοινωνίας (με απελευθέρωση ¨γραμμών¨ για τα επείγοντα), απαιτούνται πλέον ραντεβού για αιτήσεις διαβατηρίων, στρατολογία / πιστοποιητικά, πληρεξούσια και όλες τις δηλώσεις ληξιαρχικών γεγονότων, πλην δηλώσεων θανάτου.

Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού με δύο τρόπους:

1. Διαδικτυακά : Στην ιστοσελίδα «Γενικό Προξενείο Μονάχου» ακολουθήστε το σύνδεσμο «Κλείσιμο Ραντεβού» και επιλέξτε υπηρεσία (π.χ. Ηλεκτρονικό Ραντεβού για Ληξιαρχείο). Στο επόμενο βήμα θα εμφανισθούν οι διαθέσιμες ώρες και ημέρες. Η υπηρεσία είναι δωρεάν.

2. Τηλεφωνικά : με απ' ευθείας συνεννόηση με τους υπαλλήλους του Προξενείου (χωρίς χρέωση) στα ακόλουθα τηλέφωνα: α) για έκδοση διαβατηρίου στα τηλέφωνα 089-998867-10 ή -14 ή -23 ή -29 ή -222, β) για θέματα στρατολογικά / φορολογικά στο τηλέφωνο 089-99886720, γ) για θέματα ληξιαρχείου στο τηλέφωνο 089-99886727, δ) για πληρεξούσια στο τηλέφωνο 089-99886725

 

 

 

Ηλεκτρονικό Ραντεβού για Έκδοση Διαβατηρίου

Ηλεκτρονικό Ραντεβού για Στρατολογία-Πιστοποιητικά


Ηλεκτρονικό Ραντεβού για Ληξιαρχείο
 

Ηλεκτρονικό Ραντεβού για Πληρεξούσιο

 


   
  Επιστροφή
    Griechisches Generalkonsulat München,
Möhlstrasse 22, 81675 München