Διαβατήρια
  VISUM
  Στρατολογικά /
Πιστοποιητικά
  Πιστοποιητικά
Μετοικεσίας
  Ληξιαρχείο /
Ιθαγένειες
  Πληρεξούσια /
Διαθήκες
  Γραμματεία /
Πληροφορίες
  Γραφείο Ο.Ε.Υ
  Ανακοινώσεις
  Impressum
     
    Deutsch
Bρίσκεστε εδώ : Aρχική Σελίδα
Ανακοινώσεις

 

 

Παρουσίαση της ελληνόγλωσσης έκδοσης του οδηγού του Μουσείου Dokumentationszentrum Νυρεμβέργης.

Εκδήλωση του Συλλλόγου Ποντίων Εύξεινος Πόντος - Βησσαρίων ο Τραπεζούντιος, που ετέθη υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Μόναχο και παρουσίασε η Γενική Πρόξενος κα Παναγιώτα Κωνσταντινοπούλου την Πέμπτη 18.01.2018 στη Νυρεμβέργη Βαυαρίας"

Prasentation der griechischen Ausgabe des Museumsfuhrers des Dokumentationszentrums Nurnberg.

Die Veranstaltung steht unter des Schirmherrschaft des Generalkonsulats von Griechenland in Munchen und zwar die Frau Generalkonsulin Panagiota Constantinopoulou hat eine Rede gehalten und den griechischen Museumsfuhrer prasentiert, Nurnberg 18.01.2018

Αγιασμός Υδάτων στον Δούναβη, Ρέγκενσμπουργκ Βαυαρίας 7.1.2018 Συμμετοχή Γενικής Προξένου Μονάχου κας Παναγιώτας Κωνσταντινοπούλου

Donausegnung, Regensburg 7.1.2018

Κατάλογος BARCODES έτοιμων διαβατηρίων και επιστροφών...

ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΣΕΡΒΙΑΣ

Εν όψει θερινών διακοπών, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε σε όσους ταξιδεύουν οδικώς για Ελλάδα, ότι δεν τους επιτρέπεται η είσοδος στη Σερβία, εάν δεν κατέχουν εν ισχύι διαβατήρια ή νέου τύπου αστυνομικές ταυτότητες (αναγραφή ονόματος και επωνύμου με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες).

Πρόβλημα εντοπίζεται κατά κύριο λόγο στα σύνορα Κροατίας-Σερβίας, (απόσταση 300 χλμ. από Ζάγκρεμπ), όπου οι σερβικές συνοριακές αρχές υποχρεώνουν στους ομογενείς που δε διαθέτουν τα ανωτέρω να μεταβούν στην Πρεσβεία Ζάγκρεμπ, προκειμένου να εφοδιασθούν με ισχυρά ταξιδιωτικά έγγραφα για να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς Ελλάδα μέσω Σερβίας.

Επισημαίνεται ότι Προσωρινά Ταξιδιωτικά Έγγραφα εκδίδονται μόνο σε περιπτώσεις απώλειας, κλοπής ή καταστροφής Διαβατηρίου ή Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ενώ δεν εκδίδονται σε περίπτωση λήξης διαβατηρίου και μη έγκαιρης έκδοσης αυτού. Εξυπακούεται ότι ΠΤΕ δεν εκδίδονται σε μονίμους κατοίκους της περιοχής αρμοδιότητας της Προξενικής Αρχής.

Θα σας παρακαλούσαμε όπως μεριμνήσετε έγκαιρα για τον καθορισμό ραντεβού για την έκδοση διαβατηρίου είτε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Αρχής μας, είτε τηλεφωνικά στους αριθμούς 089.99886711, -12, -29

Δυνατότητα, εφεξής, ηλεκτρονικής εκδόσεως ποινικού μητρώου
Παρέχεται πλέον η δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλλουν τα αιτήματά τους για έκδοση αντιγράφων ποινικού μητρώου ηλεκτρονικά και να παραλαμβάνουν τα αιτούμενα αντίγραφα επίσης ηλεκτρονικά. Οι ελληνικές υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποδέχονται πλέον αντίγραφα ποινικού μητρώου και σε ηλεκτρονική μορφή, διότι δύνανται να επαληθεύσουν τη γνησιότητα τους. Η ηλεκτρονική διεύθυνση στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Ποινικού Μητρώου είναι www.ncris.gov.gr

Υποχρέωση δήλωσης δικαιούχων σε υπό κτηματογράφηση περιοχές

Προεδρικό Διάταγμα 16/2014, Νέα Διατίμηση Προξενικών Τελών και Δικαιωμάτων

Αναζήτηση αντιγράφου ελληνικού ποινικού μητρώου γενικής και δικαστικής χρήσης (από 31.03.2014)

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εξωτερικών (από 31.03.2014) υπενθυμίζει ότι, βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 92605/20.09.2005, ΦΕΚ Β' 1334 και του άρθρου 577 παρ. 1 εδ. ε' του ΚΠοινΔ, δεν προβλέπεται μεσολάβηση των ελληνικών προξενικών Αρχών για αναζήτηση αντιγράφων ελληνικών ποινικών μητρώων γενικής και δικαστικής χρήσης. Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, «ο ημεδαπός ή ο αλλοδαπός που αιτείται το εν θέματι πιστοποιητικό, θα πρέπει να απευθύνεται ο ίδιος ή δι' αντιπροσώπου στις αρμόδιες Αρχές στην Ελλάδα (Εισαγγελίες Πρωτοδικών, στην περίπτωση που ο αιτών, αλλοδαπός ή ημεδαπός, έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και στο Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όταν ο αιτών έχει γεννηθεί στην αλλοδαπή)».

 

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας στο εξωτερικό προς χρήση έναντι ελληνικών φορολογικών Αρχών

Νέα διάταξη (νόμος 4141, άρθρο 43), με την οποία απλοποιείται η διαδικασία για βεβαίωση μόνιμης κατοικίας στο εξωτερικό των ομογενών, προς χρήση έναντι των ελληνικών φορολογικών Αρχών :

«Το φυσικό πρόσωπο που δηλώνει κάτοικος εξωτερικού και αποκτά πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα, υποχρεούται να υποβάλει μαζί με τη δήλωση φορολογίας του εισοδήματός του, βεβαίωση από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους στο οποίο δηλώνει κάτοικος από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικός κάτοικος αυτού του άλλου κράτους ή αντίγραφο της εκκαθάρισης της φορολογίας εισοδήματος ή ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της δήλωσης που υπέβαλε στο άλλο κράτος. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται από τη φορολογική αρχή ή από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή».

 

Επείγουσα ενημέρωση συνταξιούχων

Σας ενημερώνουμε ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ για ζήτημα συντάξεων σύμφωνα με πληροφόρησή μας από το ΙΚΑ:

ΑΝΕΣΤΑΛΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ από 28.03.2013 η χορήγηση συντάξεων από ΟΛΟΥΣ τους ασφαλιστικούς οργανισμούς προς συνταξιούχους οι οποίοι δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ και ΑΦΜ, είτε και τα δύο είτε ένα από τα δύο στοιχεία ή δεν τα έχουν γνωστοποιήσει στην αρμόδια υπηρεσία του ασφαλιστικού τους φορέα στην Ελλάδα.

Η σύνταξη θα επαναχορηγηθεί μετά την ηλεκτρονική υποβολή του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ τους, καθώς και των λοιπών στοιχείων που ζητούνται από την ηλεκτρονική εφαρμογή «Πληροφόρηση συνταξιούχων εξωτερικού», που έχει αναρτηθεί στον ισότοπο του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ( www.ika.gr ).

Θα πρέπει οι συνταξιούχοι να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους (μεταξύ των οποίων είναι το ονοματεπώνυμο, ο Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ και λοιπά στοιχεία) στην ειδική εφαρμογή «Πληροφόρηση συνταξιούχων εξωτερικού», που έχει αναρτηθεί στον ισότοπο του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ( www.ika.gr ).

Για κάθε αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με τον ΑΜΚΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα www.amka.gr , ενώ στην περίπτωση που δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ θα πρέπει να μεριμνήσουν αμέσως για την έκδοσή του, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξουσίου, απευθυνόμενοι σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ( www . kep . gov . gr ) ή στα Γραφεία ΑΜΚΑ, που λειτουργούν στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Οι συνταξιούχοι που θα εκδώσουν ΑΜΚΑ πρέπει να δηλώσουν οπωσδήποτε ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας στην Ελλάδα. Εάν δεν διαθέτουν κατοικία στην Ελλάδα, θα πρέπει να δηλώσουν την ταχυδρομική διεύθυνση του Υποκαταστήματος ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Αθηνών (Αγησιλάου 48, Τ.Κ. 10436 Αθήνα), ενώ εάν η διαδικασία γίνεται μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, πρέπει να δηλωθεί η διεύθυνση κατοικίας του προσώπου αυτού.

Οι συνταξιούχοι που δεν διαθέτουν ΑΦΜ μπορούν να απευθυνθούν στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού (Μετσόβου 4, Αθήνα, τηλ. 2108204606, 2108204648-9, fax . 2108204653, e - mail . doykatex@1850.syzefxis.gov.gr ), είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξουσίου, προκειμένου να ενημερωθούν για την διαδικασία έκδοσης ΑΦΜ και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά. (Σημειώνεται ότι το Γενικό Προξενείο έχει ζητήσει ήδη από τη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού ενημέρωση για την διαδικασία έκδοσης ΑΦΜ και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και θα σας γνωστοποιήσουμε και από πλευράς μας σχετικώς.)

Αίτηση για την εφαρμογή της σύμβασης αποφυγής της διπλής φορολογίας / Claim for the application of the double taxation convention

Μόναχο, 25 Οκτωβρίου 2011

Σας γνωστοποιούμε ότι η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού με έγγραφό της μας κοινοποίησε οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών , σύμφωνα με τις οποίες, εις το εξής, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα ενταλματοποίησης της επιχορήγησης οποιασδήποτε ομογενειακής οργάνωσης στο εξωτερικό, θα πρέπει η οργάνωση να έχει δικό της Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, για την έκδοση του οποίου απαιτούνται τα κάτωθι παραστατικά :

1. •  Επικυρωμένο καταστατικό στα γερμανικά.

2. •  Μετάφραση του καταστατικού στα ελληνικά, επικυρωμένη από Ελληνική Προξενική Αρχή.

3. •  Ονομασία επίσημης Αρχής, στην οποία νομίμως καταχωρήθηκε η οργάνωση, όταν συστάθηκε, καθώς και αριθμός και ημερομηνία καταχώρησης του καταστατικού. Σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού, θα πρέπει να αποσταλεί η ημερομηνία της τροποποίησης.

4. •  Αριθμός Φορολογικού Μητρώου της οργάνωσης στην αλλοδαπή και εφορία στην οποία υπάγεται.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οιοδήποτε αίτημα διαβιβάζεται από ομογενειακή οργάνωση προς την ΓΓΑΕ για οικονομική ενίσχυση, θα πρέπει να συνοδεύεται, πλην των γνωστών έως τώρα σχετικών δικαιολογητικών (έντυπη αίτηση χρηματοδότησης, ερωτηματολόγιο, πρακτικά τελευταίας γενικής συνέλευσης) και από τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, επιπλέον, προκειμένου να της χορηγηθεί Α.Φ.Μ. από την Δ' Δ OY Αθηνών.

Να σημειωθεί ότι η έκδοση Α.Φ.Μ. γίνεται για τις ομογενειακές οργανώσεις ως αλλοδαπά μη κερδοσκοπικά πρόσωπα, μη εγκατεστημένα στην Ελλάδα, απαλλασσόμενα φορολογίας.

Πραγματοποίηση ταξιδίων για κατόχους Ελληνικών δελτίων αστυνομικών ταυτοτήτων

Υπενθυμίζουμε ότι η επίδειξη ελληνικού δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, επαρκεί ως «ταξιδιωτικό έγγραφο» για τις εξής χώρες:
  ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, ΑΝΔΟΡΑ, ΑΥΣΤΡΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ (ΓΙΑ 1 ΜΗΝΑ), ΒΕΛΓΙΟ, ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΔΑΝΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΕΣΘΟΝΙΑ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΙΣΛΑΝΔΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΚΡΟΑΤΙΑ, ΛΕΤΟΝΝΙΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΜΑΛΤΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ, ΜΟΝΑΚΟ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, π.Γ.Δ.Μ., ΠΟΛΩΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΣΕΡΒΙΑ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ (ΓΙΑ 1 ΜΗΝΑ), ΤΣΕΧΙΑ, ΦΙΛΑΝΔΙΑ.

Πληροφορίες για τελωνειακές απαλλαγές:

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών http://www.gsis.gr θεματική ενότητα ΓΓΠΣ / Τελωνειακή Ενημέρωση/χρήσιμες πληροφορίες, δύνασθε να ενημερωθείτε σχετικά με το ισχύον καθεστώς των τελωνειακών απαλλαγών και διευκολύνσεων, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Ώρες υποδοχής κοινού:
Δευτέρα  - Τρίτη - Τετάρτη - Παρασκευή : 08:30 - 13:30
Πέμπτη : 08:30 - 12:30 & 14:30 - 17:30
   
  Επιστροφή
    Griechisches Generalkonsulat München,
Möhlstrasse 22, 81675 München