Διαβατήρια
  VISUM
  Στρατολογικά /
Πιστοποιητικά
  Πιστοποιητικά
Μετοικεσίας
  Ληξιαρχείο /
Ιθαγένειες
  Πληρεξούσια /
Διαθήκες
  Γραμματεία /
Πληροφορίες
  Γραφείο Ο.Ε.Υ
  Ανακοινώσεις
  Impressum
     
    Deutsch

 

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
Greek National Tourism Organisation (GNTO)

 

Κλείσιμο ραντεβού

 

 

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Γενικού Προξενείου Μονάχου .


Οι ώρες   προσέλευσης του κοινού   είναι :

Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη - Παρασκευή : 08:30 - 13:30

Πέμπτη : 08:30 - 12:30 & 14:30 - 17:30

Αργίες του 2017

. 1/1 Πρωτοχρονιά
. 6/1 Θεοφάνεια
. 27/2 Καθαρά Δευτέρα
. 25/3 Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
. 14/4 Μεγάλη Παρασκευή
. 16/4 Κυριακή του Πάσχα
. 17/4 Δευτέρα του Πάσχα
. 1/5 Εργατική Πρωτομαγιά
. 25/5 της Αναλήψεως (γερμανική)
. 4/6 Πεντηκοστή
. 5/6 Αγίου Πνεύματος
. 15/6 Fronleichnam (Αγία Δωρεά - γερμανική)
. 15/8 Κοίμηση της Θεοτόκου
. 03/10 Εθνική γιορτή Γερμανίας (γερμανική)
. 28/10 Ημέρα του Όχι
. 31/10 Reformationstag (γερμανική)
. 01/11 Αllerheiligen (γερμανική)
. 25/12 Χριστούγεννα
. 26/12 Σύναξη της Θεοτόκου

Για την είσοδό σας στο Προξενείο απαιτείται η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Από την 1 η Οκτωβρίου 2014 το Γενικό Προξενείο θα υποδέχεται τους πολίτες ΜΟΝΟ κατόπιν προκαθορισμένων ΡΑΝΤΕΒΟΥ για: Πιστοποιητικά μόνιμης κατοικίας, πληρεξούσια, διαβατήρια και ΟΛΕΣ τις ληξιαρχικές δηλώσεις.

Για επικυρώσεις, βεβαιώσεις για το γνήσιο της υπογραφής και πιστοποιητικά ζωής για ασφαλιστικά ταμεία, θα εξακολουθήσει να ΜΗΝ απαιτείται ραντεβού.

Ειδικά όσον αφορά σε ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ υποθέσεις, παρακαλείσθε όπως αποστέλλετε τα σχετικά δικαιολογητικά με το ταχυδρομείο ή Fax , γνωστοποιώντας μας και αριθμό τηλεφώνου, όπου θα σας καλέσει ο αρμόδιος υπάλληλος προκειμένου να σας πληροφορήσει εάν τυχόν απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά και να καθορισθεί ΡΑΝΤΕΒΟΥ για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Για κλείσιμο ραντεβού, παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες του εικονιδίου «κλείσιμο ραντεβού».

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας μας είναι :

Γενικές Πληροφορίες 089-998867-10 ή -14 ή - ή -23 ή -24 ή -222

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων : 089-99886713 ή -18 ( www.agora.mfa.gr   )

Για την διευκόλυνσή σας, σας πληροφορούμε ότι είναι ευκολότερη η τηλεφωνική επικοινωνία με το Γενικό Προξενείο τις ώρες εκτός εκείνων της υποδοχής κοινού   και συγκεκριμένα :  

Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη : 14:00 - 16:00

Πέμπτη : 12:30 - 13:00 & 17:30 - 18:00

Παρασκευή : 14:00 - 15:30

Το Γενικό Προξενείο Μονάχου ενθαρρύνει επίσης την ηλεκτρονική επικοινωνία ( e - mail ) του κοινού με την Αρχή μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:grgencon. mun@mfa.gr. Παρακαλούμε για συγκεκριμένη και σαφή αναφορά ονοματεπωνύμου, τηλεφώνου επικοινωνίας και αιτήματος.  

Η Γενική Πρόξενος
Παναγιώτα Κωνσταντινοπούλου

Βιογραφικό Σημείωμα

 
Α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ι ς

Κατάργηση Call Center

Σας ενημερώνουμε ότι από 01.12.2017 τα ραντεβού στο Γενικό Προξενείο Μονάχου θα κλείνονται είτε ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας μας, στο λήμμα Κλείσιμο Ραντεβού (δωρεάν) είτε τηλεφωνικά με απ' ευθείας συνεννόηση με τους υπαλλήλους του Προξενείου (χωρίς χρέωση) στα ακόλουθα τηλέφωνα: α) για έκδοση διαβατηρίου στα τηλέφωνα 089-998867-10 ή -14 ή -23 ή -29 ή -222, β) για θέματα στρατολογικά / φορολογικά στο τηλέφωνο 089-99886720, γ) για θέματα ληξιαρχείου στο τηλέφωνο 089-99886727, δ) για πληρεξούσια στο τηλέφωνο 089-99886725

Προκήρυξη δυο θέσεων εργασίας στο Γενικό Προξενείο Μονάχου
Μια θέση Οδηγού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (διετούς διάρκειας) και μια θέση Ιδιαιτέρας Γραμματέως στο με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (διετούς διάρκειας)

Mythos Landschaft
Einladung / Invitation Vernissage am 2.11.2017..

Εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων 2017, για διευκόλυνση των Ελλήνων υπηκόων που επιθυμούν να ταξιδέψουν στο Εξωτερικό, υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διαβατηρίου εν ισχύι ή Ταυτότητας νέου τύπου, ανάλογα με τον τόπο προορισμού. Στην περίπτωση των νεογέννητων, οι γονείς θα πρέπει να φροντίσουν για την άμεση εγγραφή του παιδιού στο Ληξιαρχείο του Γενικού Προξενείου Μονάχου, προκειμένου να τακτοποιηθεί δημοτολογικά στην Ελλάδα για είναι δυνατή η έκδοση διαβατηρίου.
Επισημαίνεται ότι Προσωρινά Ταξιδιωτικά Έγγραφα εκδίδονται μόνο σε περιπτώσεις απώλειας, κλοπής ή καταστροφής Διαβατηρίου ή Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας , ενώ δεν εκδίδονται σε περίπτωση λήξης διαβατηρίου και μη έγκαιρης έκδοσης αυτού. Εξυπακούεται ότι ΠΤΕ δεν εκδίδονται σε μονίμους κατοίκους της περιοχής αρμοδιότητας της Προξενικής Αρχής.  
Θα σας παρακαλούσαμε όπως μεριμνήσετε έγκαιρα για τον καθορισμό ραντεβού για την έκδοση διαβατηρίου είτε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Αρχής μας, είτε τηλεφωνικά στους αριθμούς 089.99886711, -12, -29

ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΣΕΡΒΙΑΣ

Δυνατότητα, εφεξής, ηλεκτρονικής εκδόσεως ποινικού μητρώου
Παρέχεται πλέον η δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλλουν τα αιτήματά τους για έκδοση αντιγράφων ποινικού μητρώου ηλεκτρονικά και να παραλαμβάνουν τα αιτούμενα αντίγραφα επίσης ηλεκτρονικά. Οι ελληνικές υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποδέχονται πλέον αντίγραφα ποινικού μητρώου και σε ηλεκτρονική μορφή, διότι δύνανται να επαληθεύσουν τη γνησιότητα τους. Η ηλεκτρονική διεύθυνση στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Ποινικού Μητρώου είναι www.ncris.gov.gr

Υποχρέωση δήλωσης δικαιούχων σε υπό κτηματογράφηση περιοχές

Κατάλογος BARCODES έτοιμων διαβατηρίων και επιστροφών...

Προεδρικό Διάταγμα 16/2014, Νέα Διατίμηση Προξενικών Τελών και Δικαιωμάτων

Αναζήτηση αντιγράφου ελληνικού ποινικού μητρώου γενικής και δικαστικής χρήσης (από 31.03.2014)

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας στο εξωτερικό προς χρήση έναντι ελληνικών φορολογικών Αρχών

Επείγουσα ενημέρωση συνταξιούχων

Αίτηση για την εφαρμογή της σύμβασης αποφυγής της διπλής φορολογίας / Claim for the application of the double taxation convention


Πραγματοποίηση ταξιδίων για κατόχους Ελληνικών δελτίων αστυνομικών ταυτοτήτων

Πληροφορίες για τελωνειακές απαλλαγές

    Griechisches Generalkonsulat München,
Möhlstrasse 22, 81675 München
  Designed and created by Νίκος Μηλιώτης